Obec Korouhev

Obsah stránky

Vítejte

Obec Korouhev se nachází v jednom z nejhezčích krajů našeho státu - ve východním okraji Českomoravské vrchoviny. Jejich více než 800 obyvatel  žije nejen v Korouhvi, ale  také v přilehlých osadách Lačnov, Maksičky a Kateřinky. Celková výměra katastru Korouhev a katastru Lačnov u Korouhve tak činí 1788 ha. Středem obce protéká Mlýnský potok, který se v Lačnově vlévá do řeky Svratky. Rybáři si  mohou zachytat v této řece nebo v rybníku Musil v Lačnově.

 

Obec Korouhev - pohlednice

 

V obci jsou v provozu dva obchody a stejný počet hostinců. Ve středu obce je situována  školka a škola, kterou navštěvují děti od první do čtvrté třídy. Do vesnice byl v roce 1993 zaveden vodovod, v r. 2002 byla realizována stavba plynovodu, v r. 2003 byla plynofikována osada Lačnov. V r.  2012 bylo upraveno přirozené centrum obce tvořené kostelem sv. Petra a Pavla, budovou školy,  sokolovnou Na rychtě, budovou bývalé fary čp. 177 a obchodem Jednoty. Následně v r. 2013 byla realizována generální rekonstrukce školy a v r. 2014  úprava okolí kulturního domu. Návštěvníci  obce mohou obdivovat například nově opravený kostel sv. Petra a Pavla a některé původní historické domy v obci.

Patička stránky

Webové stránky pro obce provozuje Obce na webu s.r.o. | copyright © 2019 Obec Korouhev | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | RSS | Tisk | Textová verze | Administrace