Obec Korouhev

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Základní škola a Mateřská škola Korouhev

Adresa: Korouhev 181
Telefon: 461 728 136, MŠ: 461 728 144, Účetní: 461 728 014
IČO: 750 16 583
IZO: 650 045 629
e-mail: skola.korouhev@email.cz

 

Základní škola a družina

 

Pedadogický sbor

Mgr. Tomáš Sobola - ředitel školy

Mgr. Lenka Urbanová - třídní učitelka, učitelka

Mgr. Tomáš Sobola- třídní učitel, ředitel školy

Stanislava Vondrovicová DiS. - učitelka, vedoucí školní družiny

 

Obecné informace

 

Základní škola v Korouhvi je malotřídní školou s cca 35 žáky. Ve škole vládne "rodinné prostředí", neboť učitelé dobře znají všechny své žáky i jejich rodiny. Díky tomu se na naší škole minimalizují jevy, které známe z velkých základních škol-především šikana a sociální diskriminace. Nespornou výhodou menšího počtu žáků je možnost individuálního přístupu vyučujících k dětem a s tím související rychlejší osobní rozvoj.

Výuka probíhá ve 2 třídách; vyučuje se paralelně 1. a 4. ročník a 2. a 3. ročník. Systém výuky je takový, že polovinu vyučovací hodiny žáci daného ročníku pracují s vyučujícím a ve druhé polovině individuálně nebo skupinově řeší zadané úkoly. Tento princip se ukazuje jako velice prospěšný z hlediska získávání schopností samostatně řešit určitý problém. Funguje zde podpora starších- zkušenějších spolužáků, kteří mohou svým mladším kamarádům s mnohým vypomoci.(více se o výuce můžete dozvědět na Dnu otevřených dveří anebo přímým kontaktem se školou)

Praktikujeme zde systém aktivních přestávek, kdy žáci velkou 20 min. přestávku tráví za vhodného počasí na školním hřišti a hrají míčové a jiné hry. Škola je zapojena do projektu Školní mléko- žáci mohou odebírat za dotovanou cenu 1 mléčný výrobek(mléko, jogurt, ochucené mléko) denně.

Škola se též zapojila do evropského projektu "Ovoce do škol" - žáci mohou zdarma odebírat ovoce, zeleninu či ovocné nápoje.

Školská rada

 

Mgr .Lenka Urbanová, Stanislava Vondrovicová DiS. – zástupci pedagogů

Renata Tišlová, Marcela Michlová– zástupci rodičů

Ing. Petr Vondrovic, Mgr. Ladislav Filipi – zástupci obce Korouhev

Zájmové kroužky

 

1) Sportovní kroužek

2) Kroužek výpočetní techniky

3) Kroužek anglického jazyka

4) Keramický kroužek pro ZŠ

5) Další zájmové činnosti ( výtvarné, hudební , taneční...) se konají v rámci Školní družiny

 

FOTOGALERII ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NALEZNETE NÍŽE NA TÉTO STRÁNCE

Školní družina

 

Stanislava Vondrovicová - vychovatelka

 

Ve školní družině děti tráví volný čas po vyučování. Mohou si vybrat z pestré nabídky aktivit, které jim družina nabízí. Často chodí na poznávací vycházky do přírody nebo do okolí naší obce. Jsou seznamovány s životem obce, její historií a současností. Tímto způsobem je u dětí rozvíjen kladný vztah k místu kde žijí. Družina svým způsobem tvoří malé společenství, ve kterém se přirozeně utvářejí společenské vazby.

Aktivity se odvíjejí podle ročních období.

V podzimních měsících se děti vzájemně poznávají. Na procházkách pozorují měnící se přírodu, sbírají zajímavé přírodniny. Ve škole je pak používají ke tvořivým činnostem. Navštěvují školní hřiště a hřiště za sokolovnou, kde se mohou sportovně realizovat.

Zimní měsíce jsou spojeny s tradiční oslavou vánočních svátků, připomínáme vánoční zvyky a nezapomínáme na zaměstnance naší školy. Děti v Psaníčkovém týdnu píší zaměstnancům přáníčka. Prezentují se svými výrobky na vánoční výstavě v kulturním domě.

Děti si ve družině vyzkouší přípravu jednoduchých pokrmů, seznamují se například se základy stolování. Největší radovánky prožívají sportováním na sněhu.

Jarní období je spojeno s oslavami příchodu jara, Velikonocemi, Dnem matek. Děti též pravidelně vystupují na setkání seniorů se svým programem.

Družina má svá oblíbená místa v přírodě, která pravidelně navštěvuje.“ Domečky“-křoviny jsou jedním z nejoblíbenějších míst dětí. Zde mají své pokojíčky, prodejnu, pozorovatelnu apod. Učí se pravidlům, jak se chovat v přírodě.

Naším cílem je, aby ve školní družině byla příjemná atmosféra a bylo v ní vhodné prostředí pro žáka a jeho tvořivost. Výhodou je spojení žáků různých věkových skupin, kdy starší předávají své zkušenosti mladším .

Věříme, že se bude práce i nadále dařit a děti budou družinu rády navštěvovat.

 

FOTOGALERII ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY NALEZNETE NÍŽE NA TÉTO STRÁNCE

 

Mateřská škola

 

Miroslava Bidmonová – vedoucí učitelka

Naděžda Mitášová - učitelka

Lucie Hubinková - učitelka

Lenka Teplá - učitelka

Marika Novotná - asistentka

 

 

FOTOGALERII Z MATEŘSKÉ ŠKOLY NALEZNETE NÍŽE:

 

MŠ a ZŠ
MŠ a ZŠ
3 galerie

Patička stránky

Webové stránky pro obce provozuje Obce na webu s.r.o. | copyright © 2019 Obec Korouhev | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | RSS | Tisk | Textová verze | Administrace