Obec Korouhev

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

Škola a Mateřská škola Korouhev

Adresa: Korouhev 181
Telefon: 461 728 136, MŠ: 461 728 144, Účetní: 461 728 014
IČO: 750 16 583
IZO: 650 045 629
e-mail: skola.korouhev@email.cz

 

Základní škola a školní družina

 

Pedagogický sbor

 

Mgr. Tomáš Sobola - ředitel školy, třídní učitel

Mgr. Lenka Urbanová - třídní učitelka, učitelka

Stanislava Vondrovicová DiS. - učitelka, vychovatelka školní družiny

Mgr. Martina Hrnčířová - učitelka

 

 

Obecné informace

 

Základní škola v Korouhvi je malotřídní školou s cca 40 žáky. Ve škole vládne "rodinné prostředí", neboť učitelé dobře znají všechny své žáky i jejich rodiny. Díky tomu se na naší škole minimalizují jevy, které známe z velkých základních škol-především šikana a sociální diskriminace. Nespornou výhodou menšího počtu žáků je možnost individuálního přístupu vyučujících k dětem a s tím související rychlejší osobní rozvoj.

Výuka probíhá ve 2 třídách; vyučuje se paralelně 1. a 2. ročník a 3. a 4. ročník. Systém výuky je takový, že polovinu vyučovací hodiny žáci daného ročníku pracují s vyučujícím a ve druhé polovině individuálně nebo skupinově řeší zadané úkoly. Tento princip se ukazuje jako velice prospěšný z hlediska získávání schopností samostatně řešit určitý problém. Funguje zde podpora starších - zkušenějších spolužáků, kteří mohou svým mladším kamarádům s mnohým vypomoci.(více se o výuce můžete dozvědět na Dnu otevřených dveří anebo přímým kontaktem se školou)

Praktikujeme zde systém aktivních přestávek, kdy žáci velkou 20 min. přestávku tráví za vhodného počasí na školním hřišti a hrají míčové a jiné hry. Škola je zapojena do projektu Školní mléko - žáci mohou odebírat za dotovanou cenu 1 mléčný výrobek (mléko, jogurt, ochucené mléko) denně.

Škola se též zapojila do evropského projektu "Ovoce do škol" -  žáci mohou zdarma odebírat ovoce, zeleninu či ovocné nápoje.

 

Školská rada

 

zástupci pedagogů: Mgr .Lenka Urbanová

                     Stanislava Vondrovicová DiS. 

 

zástupci rodičů:   Lenka Navrátilová

                 Martin Hanyk

 

zástupci obce Korouhev: Mgr. Ladislav Filipi

                   Radek Novotný

 

Školní družina

 

Stanislava Vondrovicová - vychovatelka

 

Ve školní družině děti tráví volný čas po vyučování. Mohou si vybrat z pestré nabídky aktivit, které jim družina nabízí. Často chodí na poznávací vycházky do přírody nebo do okolí naší obce. Jsou seznamovány s životem obce, její historií a současností. Tímto způsobem je u dětí rozvíjen kladný vztah k místu kde žijí. Družina svým způsobem tvoří malé společenství, ve kterém se přirozeně utvářejí společenské vazby.

Aktivity se odvíjejí podle ročních období.

V podzimních měsících se děti vzájemně poznávají. Na procházkách pozorují měnící se přírodu, sbírají zajímavé přírodniny. Ve škole je pak používají ke tvořivým činnostem. Navštěvují školní hřiště a hřiště za sokolovnou, kde se mohou sportovně realizovat.

Zimní měsíce jsou spojeny s tradiční oslavou vánočních svátků, připomínáme vánoční zvyky a nezapomínáme na zaměstnance naší školy. Děti v Psaníčkovém týdnu píší zaměstnancům přáníčka. Prezentují se svými výrobky na vánoční výstavě v kulturním domě.

Děti si ve družině vyzkouší přípravu jednoduchých pokrmů, seznamují se například se základy stolování. Největší radovánky prožívají sportováním na sněhu.

Jarní období je spojeno s oslavami příchodu jara, Velikonocemi, Dnem matek. Děti též pravidelně vystupují na setkání seniorů se svým programem.

Družina má svá oblíbená místa v přírodě, která pravidelně navštěvuje.“ Domečky“-křoviny jsou jedním z nejoblíbenějších míst dětí. Zde mají své pokojíčky, prodejnu, pozorovatelnu apod. Učí se pravidlům, jak se chovat v přírodě.

Naším cílem je, aby ve školní družině byla příjemná atmosféra a bylo v ní vhodné prostředí pro žáka a jeho tvořivost. Výhodou je spojení žáků různých věkových skupin, kdy starší předávají své zkušenosti mladším .

Věříme, že se bude práce i nadále dařit a děti budou družinu rády navštěvovat

 

Mateřská škola

Personální obsazení:

Mitášová Naděžda – ved.učitelka

Vlčková Ivana – učitelka

kučerová Markéta – učitelka

 

 Jsme venkovská mateřská škola, která se nachází uprostřed obce na klidném místě. Kapacita mateřské školy je cca 34 dětí. Přijímáme děti zpravidla od tří let.

Naše škola je zapojena do projektu České obce sokolské pro předškolní děti: ,,Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a rozvoji pohybové gramotnosti. Pro pobyt venku využíváme školní zahradu, která je vybavena novými herními prvky a dopravní hřiště kde využíváme motokáry a tříkolky. Hodně s dětmi chodíme do přírody a pořádáme tematické vycházky do okolí Korouhve.

V průběhu roku organizujeme pro děti divadelní představení, hudební pořady,  výlety, besídky pro rodiče, plavání, bruslení, exkurze, loučení s předškoláky, návštěvy v 1. třídě ZŠ, akce s rodiči (Drakiáda, Den s maminkou,..)

 

 

 

MŠ a ZŠ
MŠ a ZŠ
3 galerie

Patička stránky

Webové stránky pro obce provozuje Obce na webu s.r.o. | copyright © 2024 Obec Korouhev | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | RSS | Tisk | Textová verze | Administrace