Obec Korouhev

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

 

Geologická expozice Korouhev

 Geologická expozice Korouhev

Geologická expozice Korouhev je stálou venkovní expozicí nejvýznačnějších hornin a geologického vývoje širšího okolí obce. Expozice je umístěna pod zvonicí v nově revitalizovaném areálu u kostela sv. Petra a Pavla v centru obce (lokalizace viz odkaz níže). Výstavu otevírá symbolický monolit a informační tabule, na které je prezentován proces vzniku hornin, geologické členění a vývoj regionu, dále jsou popsány nejzajímavější mineralogické nálezy a významné geologické lokality. Díky tabuli tak návštěvník získá přehled o základním dělení hornin, bude se orientovat v pojmech jako poličské a svratecké krystalinikum, nebo pozná minerály, které lze s trochou štěstí nalézt na polích, loukách a lesích  v okolí Korouhve. 

 

 Schéma expozice

 

Vlastní expozice je tvořena deseti rozměrnými vzorky hornin. Její členění respektuje nejvýznamnější geologické jednotky, tedy tzv. svratecké a poličské krystalinikum a českou křídovou pánev. Horniny jsou dále dle svého vzniku řazeny od hornin metamorfovaných (přeměněných) přes magmatické (vyvřelé) až po nejmladší sedimentární (usazené).   Každý exponát je doplněn vysvětlujícím textem, který informuje o názvu, lokalitě, složení, procesu vzniku a využití. Součástí popisky je mikrofotografie horniny a schematická mapa s vyznačenou lokalitou. Na většině vzorků je naleštěna plocha, díky níž návštěvník lépe pozná vnitřní strukturu horniny. Návštěvník expozice získá představu o pestrosti a unikátnosti geologického podloží, které zachycuje interval geologického vývoje v délce trvání cca 500 milionů let.

 

Exponáty byly voleny s ohledem na pestrost horninového prostředí širšího okolí a názornost jejich použití. Proto lze v expozici nalézt horniny, které byly  používány jako ruda železa, surovina pro výrobu vápna, hrubou kamenickou výrobu, stavební materiál nebo štěrkový kámen. Výstava také ukazuje, na které horniny jsou vázány kvalitní zásoby pitné vody.Po prohlídce je možné ověřit si získané znalosti na malém kvízu na hlavní tabuli. Výsledky jsou ke stažení níže. Varování: nestahujte si výsledky před  vyluštěním křížovky. Přijdete o spoustu zábavy a napětí při luštění. 

Tvorba expozice byla financována z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci akce Revitalizace prostranství v centru obce Korouhev.


Autor expozice:

Mgr. Lukáš Vondrovic

e-mail: Lvondrovic@seznam.cz

 

Odkazy:

Vyluštění tajenky - Varování: nestahujte si výsledky před  vyluštěním křížovky. Přijdete o spoustu zábavy a napětí při luštění.

Lokalizace

Patička stránky

Webové stránky pro obce provozuje Obce na webu s.r.o. | copyright © 2024 Obec Korouhev | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | RSS | Tisk | Textová verze | Administrace