Obec Korouhev

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Ostatní dokumenty

Veřejnoprávní smlouvy

Název Soubor Velikost
Smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf 581 kB

Kanalizace - projekty

Název Soubor Velikost
Korouhev - inženýrské sítě výkres 1 pdf pdf 2 MB
Korouhev - inženýrské sítě výkres 10 pdf pdf 877 kB
Korouhev - inženýrské sítě výkres 2 pdf pdf 954 kB
Korouhev - inženýrské sítě výkres 3 pdf pdf 1 MB
Korouhev - inženýrské sítě výkres 4 pdf pdf 1 MB
Korouhev - inženýrské sítě výkres 5 pdf pdf 1 MB
Korouhev - inženýrské sítě výkres 6 pdf pdf 1 MB
Korouhev - inženýrské sítě výkres 7 pdf pdf 1 MB
Korouhev - inženýrské sítě výkres 8 pdf pdf 826 kB
Korouhev - inženýrské sítě výkres 9 pdf pdf 827 kB
Korouhev - situační výkres širších vztahů pdf pdf 592 kB
Veřejná vyhláška-zahájení stavebního řízení Korouhev ČOV pdf pdf 2 MB

Energie - informace

Název Soubor Velikost
Doporučení ke kontraktaci elektřiny pdf pdf 155 kB
Manuál úspory pdf pdf 909 kB
Rady s energiemi pdf pdf 188 kB

Zápisy zastupitelstvo 2023

Název Soubor Velikost
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 19. 1. 2023 pdf pdf 843 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva 20. 2. 2023 pdf pdf 197 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva 19. 4. 2023 pdf pdf 427 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva 25. 5. 2023 pdf pdf 208 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 7. 2023 pdf pdf 443 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 18. 9. 2023 pdf pdf 333 kB
Zápis ze zastupitelstva obce 20.11.2023 pdf pdf 124 kB
Zápis ze zastupitelstva obce 11.12.2023 pdf pdf 201 kB

Charita Polička

Název Soubor Velikost
Centrum duševního zdraví jpg jpg 524 kB
Semínka dobrodějů pdf pdf 2 MB
Tříkrálová sbírka výsledek 2024 pdf pdf 360 kB

Zápisy zastupitelstva 2024

Název Soubor Velikost
Zápis ze zastupitelstva obce 10. 6. 2024 pdf pdf 127 kB
Zápis ze zastupitelstva obce 10.4.2024 pdf pdf 121 kB
Zápis ze zastupitelstva obce 31.1.2024 pdf pdf 104 kB

Knihovna

Název Soubor Velikost
Knihovna seznam xlsx xlsx 593 kB

Platné právní předpisy a nařízení

Název Soubor Velikost
Opatření obce Korouhev č. 5/2020 Řád veřejného pohřebiště obce Korouhev pdf pdf 781 kB
Opatření obecné povahy č 1_2015 pdf pdf 2 MB
Opatření obecné povahy č. 1/2015 Územní plán obce Korouhev pdf pdf 1 MB
OZV 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství pdf pdf 1 MB
OZV 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pdf pdf 367 kB
OZV 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství pdf pdf 2 MB
OZV č. 1/2020, o místním poplatku ze psů pdf pdf 1 MB
OZV č. 3/2009 o zrušení obecně závazné vyhlášky obce Korouhev č. 2/2009 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti pdf pdf 23 kB
Směrnice obce Korouhev č. 2/2018 pdf pdf 496 kB
Tržní řád obce Korouhev č. 2/2015 - zákaz podomního prodeje pdf pdf 278 kB
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1_2015 Územní plán Korouhev pdf pdf 666 kB
Veřejná vyhláška - zahájení stavebního řízení pdf pdf 2 MB

Hospodaření obce

Název Soubor Velikost
Rozpočet 2017 pdf pdf 867 kB
Rozpočet 2018 pdf pdf 2 MB
Rozpočet 2019 pdf pdf 1 MB
Rozpočet 2020 pdf pdf 2 MB
Rozpočet 2021 OÚ a ZŠ schválený 23. 11. 2020 pdf pdf 560 kB
Rozpočet OÚ a ZŠ a MŠ na rok 2023 pdf pdf 3 MB
Rozpočet OÚ na rok 2022 pdf pdf 2 MB
Rozpočet OÚ na rok 2024 pdf pdf 2 MB
Rozpočet ZŠ a MŠ Korouhev na rok 2024 pdf pdf 209 kB
Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2022 pdf pdf 207 kB
Rozpočtové opatření 1/2024 pdf pdf 271 kB
Rozpočtové opatření 5/2023 pdf pdf 724 kB
Rozpočtové opatření 6/2022 pdf pdf 1 MB
Rozpočtové opatření 6/2023 pdf pdf 750 kB
Rozpočtové opatření č. 1/2019 pdf pdf 517 kB
Rozpočtové opatření č. 1/2021 pdf pdf 302 kB
Rozpočtové opatření č. 1/2022 pdf pdf 428 kB
Rozpočtové opatření č. 2/2019 pdf pdf 450 kB
Rozpočtové opatření č. 2/2021 pdf pdf 754 kB
Rozpočtové opatření č. 2/2021 pdf pdf 649 kB
Rozpočtové opatření č. 2/2022 pdf pdf 754 kB
Rozpočtové opatření č. 3/2020 pdf pdf 822 kB
Rozpočtové opatření č. 3/2021 pdf pdf 636 kB
Rozpočtové opatření č. 3/2021 pdf pdf 636 kB
Rozpočtové opatření č. 4/2020 pdf pdf 923 kB
Rozpočtové opatření č. 4/2021 pdf pdf 725 kB
Rozpočtové opatření č. 5_2019 pdf pdf 1 MB
Rozpočtové opatření č. 5/2021 pdf pdf 392 kB
Rozpočtové opatření č. 5/2022 pdf pdf 781 kB
Rozpočtové opatření č. 7/2021 pdf pdf 1 MB
Rozpočtové opatření č. 8/2021 pdf pdf 272 kB
Střednědobý výhled 2019-2022 pdf pdf 318 kB
Účetní uzávěrka 2017 pdf pdf 349 kB
Účetní uzávěrka 2017 - škola pdf pdf 304 kB
Účetní závěrka - obec Korouhev za rok 2021 pdf pdf 321 kB
Závěrečný účet 2017 pdf pdf 962 kB
Závěrečný účet 2020 pdf pdf 1 MB
Závěrečný účet 2021 pdf pdf 1 MB

Formuláře

Název Soubor Velikost
Návrh na pořízení změny Územního plánu doc doc 41 kB
Formulář k oznámení obce o prodeji 3/2021 "Pustina" docx docx 82 kB
Žádost o dotaci, příspěvek doc doc 36 kB
Žádost- povolení kácení dřevin rostoucích mimo les doc doc 31 kB

Územní plán

Název Soubor Velikost
I. Textová část výroku a odůvodnění ÚP Korouhev pdf pdf 2 MB
I.1 Výkres základního členění území pdf pdf 1 MB
I.2 Hlavní výkres pdf pdf 3 MB
II.1 Koordinační výkres pdf pdf 4 MB
II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu pdf pdf 2 MB
Návrh na pořízení změny Územního plánu doc doc 41 kB
Úplné znění ÚP Korouhev po vydaní Změny č.1 - textová část pdf pdf 2 MB
I. Opatření obecné povahy č. 1/2015 pdf pdf 1 MB
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací pdf pdf 1 MB
II.2 Výkres širších vztahů pdf pdf 10 MB
Textová část Změny č.1 ÚP Korouhev pdf pdf 259 kB

Sazebník úhrad

Název Soubor Velikost
Ceník pronájmu Kulturního domu v Korouhvi pdf pdf 658 kB
Sazebník úhrad pdf pdf 303 kB
Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 pdf pdf 215 kB

Archiv zápisů zastupitelstva

Název Soubor Velikost
22.4.2015 pdf pdf 333 kB
27.5.2015 pdf pdf 325 kB
1.11 2012 doc doc 80 kB
1.4 2011 doc doc 87 kB
1.4.2015 pdf pdf 192 kB
10.6 2011 doc doc 63 kB
10.9 2015 pdf pdf 336 kB
11.2 2015 pdf pdf 696 kB
11.6 2013 doc doc 61 kB
12.12. 2014 pdf pdf 322 kB
14.1 2015 pdf pdf 288 kB
14.2 2013 doc doc 75 kB
15.12 2011 doc doc 121 kB
16.4.2014 pdf pdf 140 kB
16.7.2014 pdf pdf 143 kB
17.4 2013 doc doc 40 kB
18.11 2015 pdf pdf 400 kB
18.3 2011 doc doc 54 kB
18.3 2015 pdf pdf 350 kB
19.12 2013 doc doc 76 kB
19.8 2011 doc doc 81 kB
2.10.2014 doc doc 73 kB
20.11.2014 pdf pdf 136 kB
20.12 2012 doc doc 93 kB
20.5 2013 doc doc 68 kB
20.9 2012 doc doc 106 kB
21.10 2015 pdf pdf 418 kB
23.3 2012 doc doc 81 kB
23.6.2014 doc doc 95 kB
24.1 2013 doc doc 36 kB
25.2 2011 doc doc 86 kB
25.6.2015 pdf pdf 327 kB
26.3.2014 pdf pdf 233 kB
26.7 2012 doc doc 89 kB
26.7 2013 doc doc 76 kB
26.9 2013 doc doc 69 kB
27.1 2012 doc doc 81 kB
27.11 2013 doc doc 87 kB
27.3 2013 doc doc 61 kB
27.4 2012 doc doc 81 kB
29.4 2011 doc doc 75 kB
30.9 2011 doc doc 77 kB
31.10.2014 doc doc 75 kB
31.5 2012 doc doc 99 kB
4.11 2011 doc doc 83 kB
6.2.2014 pdf pdf 53 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 1.11. 2018 pdf pdf 391 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 14.5.2018 pdf pdf 389 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 15.2.2017 pdf pdf 420 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 15.3.2017 pdf pdf 317 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 16.3.2016 pdf pdf 342 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 17.12.2019 pdf pdf 386 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 18.12.2017 pdf pdf 489 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 18.4.2018 pdf pdf 387 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 19.4.2017 pdf pdf 342 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 20.12.2016 pdf pdf 340 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 20.6.2018 pdf pdf 441 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 20.9.2017 pdf pdf 208 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 21.2.2018 pdf pdf 353 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 22.5.2017 pdf pdf 364 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 24.1.2017 pdf pdf 334 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 24.4.2019 pdf pdf 425 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 28.7.2017 pdf pdf 279 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 3.5.2017 pdf pdf 276 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 30.7.2018 pdf pdf 375 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 4.10.2016 pdf pdf 359 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 4.12.2017 pdf pdf 384 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 5.2.2018 pdf pdf 293 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 5.6.2019 pdf pdf 381 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 6.9.2017 pdf pdf 354 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 8.1.2018 pdf pdf 410 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 9.11.2016 pdf pdf 338 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 1.6.2016 pdf pdf 339 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2020 pdf pdf 335 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 13. 12. 2021 pdf pdf 346 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 13.1. 2016 pdf pdf 315 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2018 pdf pdf 356 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 16.1.2019 pdf pdf 374 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 18.9.2019 pdf pdf 369 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 8. 2020 pdf pdf 333 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.11.2018 pdf pdf 348 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.2.2020 pdf pdf 366 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 21.05.2020 pdf pdf 515 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 21.11. 2019 pdf pdf 362 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 22. 1. 2021 pdf pdf 345 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 22.4.2020 v 18:00 pdf pdf 369 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 22.4.2020 v 19:30 pdf pdf 403 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 11. 2020 pdf pdf 403 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2021 pdf pdf 522 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 24. 8. 2021 pdf pdf 359 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 24.10.2019 pdf pdf 362 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 2. 2021 pdf pdf 382 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 26. 6. 2020 pdf pdf 340 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 26.6.2019 pdf pdf 330 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 26.9. 2018 pdf pdf 365 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 27.4.2016 pdf pdf 334 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 29. 4. 2021 pdf pdf 358 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 29. 9. 2021 pdf pdf 797 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 3.2. 2016 pdf pdf 326 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 30. 12. 2020 pdf pdf 306 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 11. 2021 pdf pdf 367 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 8. 2020 pdf pdf 354 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 7.9.2016 pdf pdf 348 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 8.3.2019 pdf pdf 399 kB

Zpravodaje a občasníky

Název Soubor Velikost
Zpravodaj 09/ 2018 pdf pdf 576 kB
Zpravodaj 09/2022 pdf pdf 330 kB
Zpravodaj 2014 pdf pdf 247 kB
Zpravodaj 2015 pdf pdf 752 kB
Zpravodaj 2016 pdf pdf 643 kB
Zpravodaj 2017 pdf pdf 604 kB
Zpravodaj 2018 pdf pdf 884 kB
Zpravodaj 2019 pdf pdf 1 MB
Zpravodaj 2020 pdf pdf 1 MB
Zpravodaj 2021 pdf pdf 853 kB
Zpravodaj 2022 pdf pdf 1006 kB
Zpravodaj 2023 pdf pdf 899 kB

GDPR

Název Soubor Velikost
Informační povinnost pdf pdf 639 kB
Škola - GDPR pdf pdf 766 kB

Krizové řízení

Název Soubor Velikost
Krizové řízení obec Korouhev 2019 pdf pdf 221 kB
Krizový plán obce Korouhev 2020 pdf pdf 859 kB
Povodňový plán obce Korouhev 2020 pdf pdf 533 kB
Seznámení s možným ohrožením, krizová opatření pdf pdf 269 kB

Škola - aktuality

Název Soubor Velikost
Přihlašování ke stravování pdf pdf 666 kB

Škola - dokumenty

Název Soubor Velikost
Minimální preventivní program ZŠ Korouhev pdf pdf 347 kB
Organizační řád MŠ pdf pdf 300 kB
Školní řád pdf pdf 234 kB
Vnitřní řád školní družiny pdf pdf 519 kB
Výroční zpráva 2017/2018 pdf pdf 784 kB
Výroční zpráva za rok 2018/2019 pdf pdf 561 kB
Výroční zpráva za rok 2019/2020 pdf pdf 943 kB
Výroční zpráva za rok 2020/2021 pdf pdf 927 kB
Výroční zpráva za rok 2021/2022 pdf pdf 878 kB
Zápis ze školské rady březen 2023 pdf pdf 172 kB
Zápis ze školské rady červen 2021 pdf pdf 212 kB
Zápis ze školské rady listopad 2021 pdf pdf 214 kB
Zápis ze školské rady duben 2022 pdf pdf 283 kB
Zápis ze školské rady září 2022 pdf pdf 288 kB

Důležité odkazy

Patička stránky

Webové stránky pro obce provozuje Obce na webu s.r.o. | copyright © 2024 Obec Korouhev | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | RSS | Tisk | Textová verze | Administrace