Obec Korouhev

Obsah stránky

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 21. 9. 2022

Zasedání zastupitelstva obce Korouhev

 

Svolávám tímto, v souladu s § 91 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zasedání zastupitelstva obce Korouhev.

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Korouhvi čp. 234

 

Doba konání: 21. 9. 2022 od 19:00 hodin

 

Navržený program:

  1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Informace o činnosti - starosta, místostarosta, komise a výbory
  4. Úkoly z minulých jednání zastupitelstva
  5. Nájemní smlouva s Lesy ČR
  6.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě s VČE – montáže a.s.
  7. Prodej pozemku
  8. Výměna sítí na hřištích
  9. Různé a diskuze

 

 

 

                                                                                   

V Korouhvi 12. 9. 2022                                                                             Ladislav Filipi v. r.   

                                  starosta obce Korouhev

 

 

Vyvěšeno: 12. 9. 2022                                                                             

Sejmuto: 21. 9. 2022

Datum a čas: 12.09.2022 15:37
Napsal: Veronika Jílková
Kategorie: Aktuality

Patička stránky

Webové stránky pro obce provozuje Obce na webu s.r.o. | copyright © 2022 Obec Korouhev | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | RSS | Tisk | Textová verze | Administrace