Obec Korouhev

Obsah stránky

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 22. 1. 2021

Zasedání zastupitelstva obce Korouhev

Svolávám tímto, v souladu s § 91 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zasedání zastupitelstva obce Korouhev. 

Místo konání: Kulturní dům v Korouhvi čp. 26

 

Doba konání: 22. 1. 2021 od 18:00 hodin

 

Navržený program:

 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu
 3. Informace o činnosti - starosta, místostarosta, komise a výbory
 4. Úkoly z minulých jednání zastupitelstva
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce s.r.o.
 6. Řešení stížnosti na odtok povrchových vod
 7. Žádost o příspěvek Oblastní charita Polička
 8. Žádost o přezkoumání koryta potoka
 9. Žádost o dotaci TJ Sokol Korouhev
 10. Nabídka organizace výběrového řízení – Předcházení vzniku odpadů v obci Korouhev
 11. Nabídka organizace výběrového řízení – Sběrná místa a kontejnery
 12. Nabídka pojištění právní ochrany
 13. Žádost o navýšení rozpočtu – ZŠ
 14. Žádost o prodej pozemku
 15. Různé a diskuse

 

 

                                                                                      

 

Opatření z důvodu nákazy COVID -19 pro všechny účastníky jednání:

 1. Při příchodu do kulturního domu (dále jen KD) je každý povinen umýt si ruce mýdlem a vydezinfikovat poskytnutým dezinfekčním prostředkem
 2. Při jednání i pohybu v KD budou dodržovány minimální rozestupy 2 m
 3. Nebudou poskytovány písemné materiály,  budou k nahlédnutí na určeném místě.

 

 

 

V Korouhvi 13. 1. 2021                                                            Ladislav Filipi v. r. 

                         starosta obce Korouhev

 

 

Vyvěšeno: 13. 1. 2021                                                                        Sejmuto: 23. 1. 2021

Datum a čas: 13.01.2021 16:16
Napsal: Veronika Jílková
Kategorie: Aktuality

Patička stránky

Webové stránky pro obce provozuje Obce na webu s.r.o. | copyright © 2021 Obec Korouhev | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | RSS | Tisk | Textová verze | Administrace